O mnie


Kilka słów o mnie

Chirurg Onkolog dr Łukasz Wohadlo – Kraków

Jestem specjalistą chirurgii ogólnej oraz specjalistą chirurgii onkologicznej. Ukończyłem w roku 2005 Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Staż podyplomowy odbywałem w Szpitalu MSWiA w Krakowie.

W roku 2007 rozpocząłem specjalizację z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie. Egzamin z chirurgii ogólnej zdałem w roku 2013.

Specjalizację z chirurgii onkologicznej odbyłem w Klinice Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Egzamin z chirurgii onkologicznej zdałem w roku 2016.

W roku 2015 obroniłem pracę doktorską po tytułem “Analiza skuteczności oraz przyczyn niepowodzeń leczenia chorych na klasyczną postać naciekającego zrazikowego raka piersi” w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Wykonuję zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej zarówno klasyczne jak i laparoskopowe. Odbyłem liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą. Za szczególnie ważne uważam: szkolenie z zaawansowanych technik chirurgii laparoskopowej w leczeniu nowotworów jelita grubego i odbytnicy w Monachium oraz szkolenie z zabiegów onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych piersi chorych z rakiem piersi w Mediolanie.

Od maja 2019 jestem Ordynatorem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Wykształcenie

06.04.2017 Uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii onkologicznej
18.03.2015 Uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie) Tytuł pracy : “Analiza skuteczności oraz przyczyn niepowodzeń leczenia chorych na klasyczną postać naciekającego zrazikowego raka piersi”
13.11.2013 Uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii ogólnej
1998-2005 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Lekarz
1994-1998 II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie

Umiejętności


• Zabiegi laparoskopowe z zakresu chirurgii ogólnej (np. wycięcie pęcherzyka żółciowego, plastyka przepukliny pachwinowej, brzusznej)
• Zabiegi laparoskopowe z zakresu chirurgii onkologicznej (np. przednia resekcja odbytnicy, wycięcie prawej połowy okrężnicy, wycięcie lewej połowy okrężnicy)

zabiegi laparoskopowe kraków zabiegi laparoskopowe kraków zabiegi laparoskopowe kraków zabiegi laparoskopowe kraków

• Wykonywanie biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią (tzw mammotomicznej – MMT) guzów piersi

• Wykonywanie biopsji gruboigłowej (BGI) guzów piersi oraz tkanek miękkich pod kontrolą USG

biopsja gruboigłowa kraków biopsja gruboigłowa kraków

• Wykonywanie biopsji cienkoigłowej (BACC) guzów tarczycy, piersi, węzłów chłonnych pod kontrolą USG
• Umiejętność wykonywania i interpretacji badań USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej (Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii)
• Umiejętność wykonywania i interpretacji badań USG gruczołów piersiowych (Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii)
• Umiejętność wykonywania i interpretacji badań USG tarczycy (Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii)
• Umiejętność wykonywania i interpretacji badań USG tkanek miękkich i rejonów węzłowych (Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii)

Chirurg Onkolog dr Łukasz Wohadlo – Kraków – chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, zabiegi komercyjne