Łukasz Wohadlo - ZnanyLekarz.pl

O mnie

Jestem specjalistą chirurgii ogólnej oraz specjalistą chirurgii onkologicznej. Ukończyłem w roku 2005 Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Staż podyplomowy odbywałem w Szpitalu MSWiA w Krakowie. W roku 2007 rozpocząłem specjalizację z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie. Egzamin z chirurgii ogólnej zdałem w roku 2013.
Specjalizację z chirurgii onkologicznej odbyłem w Klinice Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
w Kielcach. Egzamin z chirurgii onkologicznej zdałem w roku 2016.

W roku 2015 obroniłem pracę doktorską po tytułem “Analiza skuteczności oraz przyczyn niepowodzeń leczenia chorych na klasyczną postać naciekającego zrazikowego raka piersi” w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Wykonuję zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej zarówno klasyczne jak i szczególnie laparoskopowe (małoinwazyjne).

Odbyłem liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą. Za szczególnie ważne uważam: szkolenie z zaawansowanych technik chirurgii laparoskopowej w leczeniu nowotworów jelita grubego i odbytnicy w Monachium oraz szkolenie z zabiegów onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych piersi chorych z rakiem piersi w Mediolanie.

Od maja 2019 jestem Ordynatorem Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej SCANMED Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Pracuje na Wydziale Lekarskim i Nauki o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na stanowisku Adiunkta. Prowadzę zajęcia ze studentami z zakresu chirurgii oraz onkologii.

Umiejętności

  • Zabiegi laparoskopowe z zakresu chirurgii ogólnej (np. wycięcie pęcherzyka żółciowego, plastyka przepukliny pachwinowej, brzusznej)
  • Wykonywanie biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią (tzw mammotomicznej – MMT) guzów piersi
  • Wykonywanie biopsji cienkoigłowej (BACC) guzów tarczycy, piersi, węzłów chłonnych pod kontrolą USG
  • Umiejętność wykonywania i interpretacji badań USG gruczołów piersiowych (Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii)
  • Zabiegi laparoskopowe z zakresu chirurgii onkologicznej (np. przednia resekcja odbytnicy, wycięcie prawej połowy okrężnicy, wycięcie lewej połowy okrężnicy)
  • Wykonywanie biopsji gruboigłowej (BGI) guzów piersi, węzłów chłonnych oraz tkanek miękkich pod kontrolą USG
  • Umiejętność wykonywania i interpretacji badań USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej (Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii)
  • Umiejętność wykonywania i interpretacji badań USG tarczycy (Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii)

Umiejętność wykonywania i interpretacji badań USG tkanek miękkich i rejonów węzłowych (Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii)

Wykształcenie

06.04.2017Uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii onkologicznej
18.03.2015Uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
Tytuł pracy : „Analiza skuteczności oraz przyczyn niepowodzeń leczenia chorych na klasyczną postać naciekającego zrazikowego raka piersi
13.11.2013Uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii ogólnej
1998 – 2005Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Lekarz
1994 – 1998II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie

Gabinet

Gabinet Chirurgiczny i Onkologiczny Gabinet Ultrasonograficzny

Gabinet Chirurgiczny i Onkologiczny Gabinet Ultrasonograficzny

Kontakt
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM
ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków
tel: +48 882 456 065
tel: 12 264 80 35 wew. 202
Termin pracy
Wtorki: 9:00 – 12:00 (wybrane)
Środy 15:00 – 20:00
Soboty 9:00 – 14:00 (wybrane)