Łukasz Wohadlo - ZnanyLekarz.pl

Informacje dla pacjenta

ZALECENIA : PLASTYKA WAŁÓW PAZNOKCIOWYCH

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Jeżeli zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym u pacjentów bez obciążeń w wywiadzie zwykle nie wykonuje się przed tego typu operacją badań dodatkowych. Niemniej jednak lekarz czasami może zlecić wykonanie rutynowych badań laboratoryjnymi.

BADANIA LABORATORYJNE PRZED ZABIEGIEM:

 • morfologia krwi
 • grupa krwi
 • układ krzepnięcia [INR, APTT]
 • elektrolity we krwi [Na, K]
 • kreatynina we krwi
 • HbsAb, antyHCV
 • EKG
 • TSH (w przypadku leczenia chorób tarczycy)

Wskazane jest badanie RTG płuc jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy [jeśli tak, to prosimy o dostarczenie wyniku].

W zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe w przypadku operacji piersi np. USG piersi lub MAMMOGRAFIA lub w przypadku operacji w zakresie jamy brzusznej – USG jamy brzusznej.

USG Doppler naczyń kończyn dolnych w przypadku operacji na kończynach dolnych.

Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie
Prosimy zapoznać się z poniżej wymienionymi informacjami, które są niezbędne w czasie pobytu w oddziale szpitalnym.

W dniu przyjęcia prosimy o posiadanie przy sobie następujących dokumentów:

 • Opinię od swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na temat ogólnego stanu zdrowia [obowiązkowo Pt > 50 rż] zawierającą również informację o przyjmowanych przez Panią/Pana lekach i ich dawkowaniu.
 • Karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalach, wyniki konsultacji jeżeli były przeprowadzone – wcześniejszą dokumentację medyczną.
 • Aktualne wyniki badań zlecone przez lekarza kierującego

Jeżeli przyjmuje Pan/Pani poniżej wymienione leki:

 • Leki zawierające kwas acetylosalicylowy (np. polopiryna, aspiryna, acard, bestpirin, aresa, polocard i inne)
 • Niesterydowe leki przeciwzapalne (np. butapirazol, diclofenac itd.)
 • Preparaty ticlopidyny ( np. ticlid, aclotin, tfapidin)
 • Preparaty acenokumarolu ( np. Acenokumarol, sintrom, syncumar); Warfin; leków, ziół ani suplementów witaminowych (np. zażywanie witaminy A i E, gdyż może skutkować większym krwawieniem), kwasów omega
 • Inne leki wpływające na krzepliwość krwi
 • Należy zaprzestać je zażywać na 10 dni przed planowanym przyjęciem do szpitala po konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym
 • Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej zaleca się odstawienie hormonalnych leków antykoncepcyjnych
 • Nie palić papierosów 6 tygodnie przed i 6 tygodnie po zabiegu (palenie papierosów może zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych).
 • Tydzień przed zabiegiem wstrzymać się od przyjmowania napojów alkoholowych.
 • Należy być zdrowym (świeża infekcja bakteryjna, wirusowa – w tym opryszczka – dyskwalifikuje ze znieczulenia ogólnego na 2-3 tygodnie).
 • W ramach profilaktyki 7 dni przed zabiegiem można przyjmować Rutinoscorbin 2 tabl / dz.
 • Jednocześnie informujemy, że zalecane jest zaszczepienie się przeciwko WZW typu B. Koszt szczepienia ponosi pacjent osobiście. Planowany zabieg operacyjny może być przeprowadzony co najmniej 2 tygodnie po drugiej dawce szczepień. Prosimy o wzięcie ze sobą potwierdzenia wykonania szczepienia.
 • W dniu przyjęcia prosimy wziąć ze sobą przybory toaletowe, szlafrok, nocną bieliznę osobistą, wygodne ubranie i obuwie domowe
 • W przypadku obecności żylaków kończyn dolnych należy zakupić rajstopy lub pończochy uciskowe.
 • W przypadku znieczulenie miejscowego w dniu zabiegu nie trzeba być na czczo (można jeść i pić). Prosimy jedynie o wstrzymanie się od picia kawy.
 • W przypadku znieczulenia ogólnego w dniu zabiegu należy być na czczo (nie jeść i nie pić co najmniej 8 godzin przed planowaną operacją). Nie należy również żuć gumy, ponieważ pobudza wydzielanie kwasu solnego w żołądku.
 • Proszę zażyć leki, które są pobierane na stałe i nie kolidują ze znieczuleniem (np. leki p/nadciśnieniowe, p/astmatyczne, p/alergiczne, p/depresyjne, leki pobierane w chorobach tarczycy). Leki wolno popić niewielką ilością wody. W przypadku konieczności codziennego zażywania proszę w dniu zabiegu mieć je ze sobą.
 • Należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach (uczulenia na leki, surowice, pokarmy, lateks czy środki odkażające) oraz problemach podczas poprzednich znieczuleń, jeżeli takie miały miejsce (np. trudności z intubacją, zaburzenia rytmu serca, nudności, wymioty).
 • Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym.
 • Przed zabiegiem należy zmyć makijaż, lakier z paznokci, zdjąć wszelką biżuterię (również z pępka i języka)

W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI PRZYBYCIA W USTALONYM TERMINIE PROSZĘ O NIEZWŁOCZNE POWIADOMIENIE LEKARZA OPERUJĄCEGO LUB SZPITALA

PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazaniami do zabiegu są: niestabilne nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba niedokrwienna serca, skazy naczyniowe i zaburzenia krzepnięcia, przyjmowanie leków wpływających na krzepliwość krwi (szczególnie Acenokumarol, Warfin), immunosupresyjnych i cytotoksycznych, niedokrwistość, duszności w wywiadzie, stany zapalne żył kończyn dolnych, cukrzyca niestabilna, znaczna otyłość [BMI > 35 kg/m2], nadczynność/niedoczynność tarczycy niewyrównana, infekcja ropna skóry, ciąża, zalecenia onkologa – proszę bezwzględnie poinformować lekarza jeśli pacjent stwierdzi, iż któreś z powyższych przeciwwskazań do operacji występuje u niego. W przypadku podpisania zgody przez pacjenta, przy obecności, któregoś z w/w przeciwwskazań do zbiegu przyjmuje się, że chory akceptuje i bierze na siebie odpowiedzialność za zwiększone ryzyko wystąpienia niżej wymienionych powikłań.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Należy uwzględnić możliwość wystąpienia każdego z niżej podanych powikłań podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na proponowany zabieg.

1. Każdy zabieg lub operacja nie są obojętne dla organizmu człowieka i są związane z ryzykiem wystąpienia powikłań do utraty zdrowia lub życia włącznie. Każde nacięcie skóry jest zawsze związane z powstaniem blizny.

2. Możliwe powikłania miejscowe: krwawienie do rany, powstanie krwiaka, upośledzenie ukrwienia operowanej okolicy do powstania miejscowej martwicy włącznie (prowadzących do konieczności usunięcia martwych tkanek a w przypadku kończyn prowadzące do amputacji), zakażenie rany chirurgicznej, opóźnione gojenie lub brak gojenia się rany, odczyn na nici chirurgiczne, powstanie surowiczaka, rozejście się brzegów rany, powstanie szpecącej, przerośniętej lub przykurczającej blizny, przeczulica (ból) lub zdrętwienie oraz utratę czucia w okolicy operowanej, przebarwienie lub zwiotczenie skóry, konieczność reoperacji w wyniku powstałych powikłań.

3. Możliwe powikłania ogólnoustrojowe: uogólniona odpowiedź zapalna na zakażenie miejscowe, nasilenie objawów chorób współistniejących, reakcje uczuleniowe na stosowane leki lub środki opatrunkowe do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie, zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc, zakażenie łożyska naczyniowego, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, wystąpienie zatorowości płucnej, niewydolność nerek, niewydolność wielonarządowa, zgon.

4. Mogą również wystąpić inne niekorzystne następstwa zabiegu, których nie można przewidzieć w danej chwili.